WHEN? / NE ZAMAN?

ENG

Recently having completed my first project ‘Cross the Silk Road’, the next Project will start 23th October, 2018 and I aim to travel all the countries listed above and complete this brand new project within ten years. The estimated completion date of the project is 31st December, 2028. Throughout this ten-year project/ travelling time, editing and all the preparation required for exhibitions will have been completed as well and the photographs selected for the exhibitions will be ready-to-print.

 

TR

İpek Yolu Projesi’ni takiben yeniden 23 Ekim 2018’de başlanarak takribi on sene içerisinde yolculuk ve proje tamamlanacaktır. Proje bitiş tarihi yaklaşık 31 Aralık 2028 olarak belirlenmiştir. On senelik proje dönemi içerisine yolculuk sonrası fotoğraf çalışmaları dahildir ve yapılacak sergiler için fotoğraflar basıma hazır durumda olacaktır.