WHAT (ABOUT THIS PROJECT) / NE (PROJE HAKKINDA)

ENG

The frame of this worldwide project that I have recently started has been defined as a ‘Photography Documentary’. Documentary photography is one of the toughest branches of photography. While in other branches, the photographs are based on self-expression or visual aesthetic, in documentary photography instead, it is aimed to capture the real frame effectively. Documentary photography means collecting information about local people and animals or stories which belong to that local area by observing and capturing images even in difficult circumstances, and presenting it as a scenario or a story.

The photographs will be assisted with videos where possible by some extra equipment I am currently using. Documentary photography will be framed and themed as ‘human’ and will be supported by the reflection of geographical differences on both sides of confines. The people in frames will be captured in environmental portraits and these will include a sample of the local and/ or religious architecture or an object that reflects the local culture. They will include some information about the country in which they were taken and images related to the beliefs, economy, culture, sociology and/ or psychology of that country. Once taking no sides in politics in this work, the selected people will be captured spontaneously and objectively. Exaggeration will be eliminated in frames and they will be presented as pure as possible. While photographs with the slogan ‘less is more’ are about to be taken, a social environment will be created with the aimed people for the photographs and they will be encouraged to share their own stories in the meantime. Throughout the project, these stories will be quoted in social media and added into the stories shared here. In exhibitions the stories of the people captured in frames and various information about the travel with be partially shared/ published. The same information will be partially quoted during and after the project in my official website www.rizacankumas.com.

 

 

TR

Dünya çapında gerçekleştirmekte olduğum projenin çerçevesi ‘Fotoğraf Belgeseli’ olarak belirlenmiştir. Belgesel fotoğrafçılık, fotoğrafçılığın, en zor dallarından biridir. Diğer fotoğraf dallarında, kendini ifade ya da görsel estetiğe yönelik çalışmalar yapılırken, belgesel fotoğrafçılıkta, gerçeği etkileyici olarak yakalayıp yani kareyi tam ifade edip, göstermeyi amaçlar. Belgesel fotoğrafçılık, insanları veya hayvanları yada bir geçmişi, bölgeyi yaşadıkları yer ve ortamlarında bazen çok zor şartlar altında gözlemleyip resimleyerek, o yer ve ya konu hakkında oluşan dökümleri bazen senaryo şeklinde bazen de hikaye olarak anlatmaktır.

Fotoğraflar zaman zaman kullanmakta olduğum ek ekipman sayesinde videolarla desteklenecektir. Belgesel fotoğraflar insan temalı olacaktır, ikincil olarak sınırlar arası coğrafi farklılıkları yansıtacaktır. Fotoğraflarda bulunacak olan insanlar çevresel portre ile fotoğraflanacak ve arka planında ülkenin kültürünü anlatan bir mimari ve / veya dini yapı ya da kültürel bir obje bulunacaktır. Fotoğraflar çekildiği ülke ile ilgili bilgiler barındıracak; ülkenin dini, ekonomik, kültürel, sosyolojik veya psikolojik yapısı ile alakalı imgeler bulunduracaktır. Siyasetten uzak olarak yapılacak olan bu çalışmada seçilen insanlara müdahale edilmeden objektif ve spontan kareler yakalanacaktır. Kadraj içerisinde abartıdan uzak durularak istenen özellikler yalın bir biçimde sergilenecektir. ‘ Az ve öz ‘ ün hedeflendiği bu fotoğrafları çekerken içinde bulunulan kültürün içinde yaşayarak ve fotoğrafı çekilen insanlarla azami oranda sosyalleşilerek bu insanların kendi hikayelerini paylaşmaları sağlanacak sosyal medyada, proje devam ederken paylaşımlara bu hikayelerden alıntılar eklenecektir. Sergi sırasında belgelenmiş şahısların hikayeleri ve yolda edinilen bazı resmi bilgiler fotoğraflarla beraber kısmi olarak paylaşılacaktır/yayımlanacaktır. Aynı bilgiler proje esansında ve sonrasında www.rizacankumas.com resmi web sitesinde kısmi olarak ve kaynak belirtilerek kullanılacaktır.